Joost Adviseert

Arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratie begeleiding en HR-advies

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wat mag je verwachten van het arbeidsdeskundig onderzoek bij Joost Adviseert?

Contact:

 • Na het eerste contact wordt het arbeidsdeskundig onderzoek op korte termijn ingepland.
 • Het onderzoek kan bij werkgever plaatsvinden of digitaal via videobellen.


Onderzoek:

 • Gesprek met werkgever over het bedrijf, functies en de visie van werkgever op de re-integratie.
 • Gesprek met de werknemer over het eigen werk, andere mogelijkheden die werknemer ziet bij de eigen of een andere werkgever. De visie van werknemer op de re-integratie en kennis, vaardigheden en ervaring (CV) worden tevens besproken.
 • Uitleg over wet- en regelgeving zoals: Wet verbetering Poortwachter, WIA en WW, scenario’s en mogelijke gevolgen voor werknemer en werkgever.
 • Indien noodzakelijk, een bezoek aan de werkplek om een beeld te krijgen van de werkzaamheden en omstandigheden.
 • Indien van toegevoegde waarde, een driegesprek tussen werknemer, werkgever en arbeidsdeskundige om zaken onderling te verhelderen. Soms is het raadzaam adviezen meteen al op te volgen en het rapport niet af te wachten, dit wordt ook toegelicht in het driegesprek.
 • Contact met de bedrijfsarts indien er nog aanvullende vragen of onduidelijkheden zijn.


Rapportage:

 • Concept rapportage uiterlijk binnen 10 werkdagen beschikbaar, digitaal aangeleverd.
 • Werknemer en werkgever kunnen binnen 5 werkdagen reageren met vragen of  onduidelijkheden.
 • Definitieve rapportage is daarna digitaal beschikbaar voor werknemer en werkgever.


Met het arbeidsdeskundig advies kan verder richting worden gegeven aan de re-integratie van de werknemer.

De hoofdvragen van het onderzoek die beantwoord worden zijn:

 1. Is de werknemer geschikt of ongeschikt voor zijn/haar eigen werk?
 2. Indien ongeschikt, kan het werk dan worden aangepast?
 3. Indien het werk niet kan worden aangepast, kan de werknemer binnen het bedrijf ander passend werk verrichten?
 4. Zo niet, zijn er dan mogelijkheden richting ander passend werk buiten de organisatie (spoor 2 re-integratie)?


Waarom is het van belang een arbeidsdeskundige in te zetten?

Het niet tijdig in kaart laten brengen van de interne en externe mogelijkheden door de arbeidskundige kan leiden tot negatieve financiële consequenties voor de werkgever.

Zo kan UWV een loonsanctie opleggen als zij van mening is dat er onvoldoende is gedaan om te komen tot een bevredigend re-integratieresultaat. Dit resultaat kan alleen bereikt worden als er geen re-integratiekansen zijn gemist.

Voor de werknemer is het fijn om duidelijkheid te krijgen over zijn of haar situatie, zodat hij of zij kan toewerken naar een ander perspectief.